Selamat Datang di Website Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau        Sanggau Maju dan Terdepan Baik Untuk Semua       

DAFTAR NAMA-NAMA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DALAM WILAYAH KECAMATAN BALAI KABUPATEN SANGGAU

 

 

NO.

NAMA DESA

NAMA DUSUN

NO. RT LOKASI

NAMA RW

KET

1.

Hilir Bt.Tarang

Sembatu

01 Merinas

02 Sembatu I

03 Sembatu II

04 Sembatu IV

01

 

 

 

Hulu

01 Bakung

02 Jl. Baru

03 RT 03

02

 

 

 

Melaban

01 Kapuk

02 Waryono

03 Syamsudin

04 Suwaji/Pasar

03

 

 

 

Hilir

01 Sei Dara

02 Suban

03 Pasar Sayur

04

14 RT

2.

Cowet

Manang

01 Manang

02 Panjalu

01

 

 

 

Cowet

01 Cowet

02 Mungguk Tawak

03 Dusun

02

 

 

 

Segae

01 Segae

02 Sei Borok

03

 

 

 

Mungguk Mayang

01 Mungguk Mayang

02 Tanjung

04

9 RT

3.

Kebadu

Kebadu

01 Kebadu I

02 Kebadu II

03 Beruai

04 Empirang Pokok

01

 

 

 

Peluntan

01 Timpel

02 Mak Tampung I

03 Mak Tampong II

02

 

 

 

Sei Kelik

01 Sei Kelik I

02 Sei kelik II

03

 

 

 

Calong

01 Calong I

02 Calon II

03 Bayen

04

 

 

 

Keranjik

01 Keranjik I

02 Keranjik II

05

 

 

 

Nangge

01 Nangge I

02 Nangge II

06

16 RT

4.

Padi Kaye

Padi Kaye

01 Padi Kaye

02 Rujek

03 Tilap

01

 

 

 

Genting

01 Muak

02 Guyang

03 Sinto

02

 

 

 

Mak Dadong

01 Tawang

02 Mak Dadong

03 Condong

03

 

 

 

Temiang Keranjik

01 Temiang Keranjik

02 Sangoh

03 Kalong

04

12 RT

5.

Empirang Ujung

Emp. Ujung

01 Empirang

02 Engkio Emp

03 Engkio Pelaman

04 Kumpang

01

 

 

 

NO.

NAMA DESA

NAMA DUSUN

NO. RT LOKASI

NAMA RW

KET

 

 

Keladan

01 Ajo

02 Kantut

03 Keladan

04 Empinang

02

 

6.

Temiang Mali

Temiang Mali

01 Pelipit

02 Temiang Mali I

03 Temiang Mali II

04 Temiang Mali III

05 Semunsur I

06 Semunsur II

01

 

 

 

Tanjung

01 Sapan

02 Sombeng

03 Tanjung

02

 

 

 

Mangkit

01 Beruak I

05 Beruak II, Beruak III

06 Mangkit

03

14 RT

7.

Mak Kawing

Mak Kawing

01 Mak Kawing I

02 Mak Kawing II

03 Mak Kawing III

01

 

 

 

Segalang

01 Segalang

02

 

 

 

Mungguk Lumut

01 Mungguk Lumut

02 Sepantun

03 Batu Ampar

03

 

 

 

Pulak

01 Pulak

02 Tibung

04

9 RT

8.

Semoncol

Semoncol

01 Semoncol

02 Sematan

03 Pondok Perahu

04 Sei Adong

05 Taman

06 Dangku

01

 

 

 

Perupuk

01 Perupuk

02 Pet Tae

03 Teluk Layang

02

 

 

 

Serinjuk

01 Serinjuk

02 Penyekat

03

 

 

 

Telabang Mangkit

01 Telabang Mangkit

02 Sei Putih

03 Sei Tawak

04

13 RT

9.

Senyabang

Benua

01 Benua I

02 Benua II

01

 

 

 

Tenggalong

01 Rant. Panjang

02 Tenggalong

02

 

 

 

Senyabang

01 Senyabang I

02 Senyabang Dalam

03 Bael

04 Senyabang Lama

05 Palai

03

 

 

 

Keresep

06 Keresep

04

10 RT

10.

Bulu Bala

Bulu Bala

01 Bulu Bala

02 Labang Guna

03 Mg. Tampui

04 Jeramun Nampak

01

 

 

 

Sanyang

01 Ceria

02 Sanyang

03 Titi Berayun

02

 

 

 

Pasang Surut

01 Pasang Surut I

02 Pasang Surut II

03

 

 

 

Biyu

01 Biyu

04

 

 

 

NO.

NAMA DESA

NAMA DUSUN

NO. RT LOKASI

NAMA RW

KET

 

 

Tadan

01 Tadan

02 Kw. Tadan

05

 

11.

Temiang Taba

Embinyir

01 Embinyir

02 Mugak

03 Babut

04 Empasak

06

16 RT

 

 

Temiang Taba

01 Tem. Taba I

02 Tem. Taba II

01

 

 

 

Urit

03 Urit I

04 Urit II

02

 

 

 

Manuk

05 Manuk I

06 Manuk II

07 Manuk III

08 Manuk IV

03

 

 

 

Syam

09 Syam I

10 Syam II

04

 

12.

Tae

Terajah

11 Terajah I

12 Terajah II

05

 

 

 

Tae

01 Tae Atas

02 Tae Bawah

03 Maet

04 Teradak

01

 

 

 

Padang

01 Padang

02 Peracong

02

 

 

 

Mak Ijing

01 Mak Ijing I

02 Bangkan

03 mak Ijing II

03

 

 

 

Semangkar

01 Semangkar I

02 Semankar II

04

11 RT

12 Desa

51 Dusun

144 RT

51 RW

 

 

 

Link Terkait